Misją firmy jest kreowanie wizji życia zgodnego z naturą.

Działając w słusznym przekonaniu o konieczności promowania życia wespół i obok przyrody, wprowadzamy na rynek produkty naturalne, ekologiczne, wyłącznie najwyższej jakości. Pasja i entuzjazm, z jakimi podeszliśmy do promocji produktów organicznych, zapoczątkowały w regionie swoistą modę na ekologię, która przerodziła się w naturalny (i zdrowy) sposób na życie (zdrowe i z klasą). Kreowana wizja polega na symbiozie ze środowiskiem naturalnym, przywracaniu równowagi pomiędzy industrialnym światem tworzonym przez człowieka a przyrodą, otrzymaną w darze od natury. Ta wizja zapewnia ochronę środowiska, umacnia więzi z naturą, pozwala na pełniejsze wykorzystanie jej bogactw. Receptura Symbio jest prosta: natura ofiarowała człowiekowi wszystko to, co najlepsze. Czerpiąc z niej, otrzymujemy zdrowie i witalność – bezpośrednio ze źródeł.