SYMBIO POLSKA S.A. w celu zagwarantowania jak najwyższej jakości swoich produktów, szczegółowo monitoruje każdy etap procesu produkcyjnego tj. od chwili siewu bądź sadzenia, skupu surowców, procesu produkcyjnego aż po dostarczenie gotowego produktu do klienta.
SYMBIO na bieżąco przeprowadza badania próbek surowców i wyrobów w celu sprawdzenia, czy nie zawierają one niedopuszczalnych w rolnictwie ekologicznym substancji chemicznych, takich jak pestycydy czy nawozy sztuczne. Wyrywkowo prowadzone są kontrole gospodarstw ekologicznych, w różnym okresie wzrostu wegetacyjnego zakontraktowanych surowców i monitorowane są warunki produkcji ekologicznej w gospodarstwach. Przeprowadzane są również analizy surowców i produktów w zakresie parametrów mikrobiologicznych , fizykochemicznych i wartości odżywczych.
Wszystkie analizy wykonywane są w niezależnych, zewnętrznych, akredytowanych laboratoriach.
Jednostką certyfikującą SYMBIO POLSKA S.A. jest Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o., która kontynuuje od 2002 działalność Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego [PTRE]. Jest to największa ogólnopolska Jednostką Certyfikującą, przyznająca certyfikaty producentom, których produkty spełniają wymagania Rozporządzenia 834/2007.
SYMBIO POLSKA S.A. jest także firmą certyfikowaną na standardy BIO SUISSE oraz zarejestrowaną przez U.S. Food and Drug Administration.