SYMBIO POLSKA została założona w 1998 roku.  W tym samym roku spółka pozyskała finansowanie od funduszu typu venture capital CARESBAC SEAF Polska sp. z o.o. S.K.A. (CARESBAC), obecnie EECP I S.a.r.l., a środki pozyskane z inwestycji pozwoliły na uruchomienie przez SYMBIO produkcji wysokiej jakości żywności posiadającej certyfikaty ekologicznego pochodzenia.

Odpowiadając na rosnący popyt na rynkach państw Europy Zachodniej i Ameryki Północnej na żywność ekologiczną, Spółka skoncentrowała się na stworzeniu grupy producentów ekologicznych i wyspecjalizowaniu ich w produkcji „owoców miękkich” jak: truskawki, maliny, porzeczki, itp. oraz warzyw.  Dzięki zorganizowanej bazie surowców oraz nadzorowi nad jakością ich produkcji od roku 1999 Spółka zaczęła dostarczać ekologiczne owoce i warzywa mrożone do głównych producentów odżywek dla dzieci w Europie miedzy innymi do firm: Heinz, Nestle, Hipp.

Szybko rozwijające się rynki zbytu oraz rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną nie tylko za granicą, ale również w Polsce przyczyniły się do pozyskania w  2001 dodatkowych źródeł finansowania od dotychczasowych właścicieli, a także pozyskania nowych partnerów, jak SPERE enterprises LLC.

W roku 2003 Spółka pozyskała kolejnego partnera w postaci funduszu venture capital – Funduszu Północnego S.A. który wspólnie z CARESBAC podwyższył kapitał. Podwyższenie kapitału, pozwoliło SYMBIO POLSKA na pozyskanie dodatkowego finansowania dłużnego m.in. od International Finance Corporation, czy banku holenderskiego Triodos Bank, a także na  pozyskanie kredytowania z krajowych banków.

Zdobyte przez spółkę finansowanie stanowiło podstawę dynamicznego rozwoju SYMBIO POLSKA w latach 2003-2006, co potwierdza m.in. osiągnięty w tych latach 130% wzrost sprzedaży: z 6 mln zł w roku 2003 do 13,8 mln zł w roku 2006. SYMBIO POLSKA zwiększyła również asortyment swoich produktów przeznaczonych na eksport, dodając przeciery, koncentraty i produkty liofilizowane do swojej oferty.

Na początku roku 2005, wychodząc naprzeciw rosnącemu popytowi na wysokiej jakości żywność z certyfikatem ekologicznego pochodzenia, SYMBIO POLSKA postanowiła rozpocząć produkcję i sprzedaż produktów do sprzedaży detalicznej  z przeznaczeniem na rynek krajowy. Początkowo były to dżemy i soki, a następnie dodano również „produkty sypkie”, jak płatki owsiane i musli. Wszystkie produkty okazały się sukcesem dla spółki, a ich sprzedaż wykazała bardzo dynamiczny przyrost. Dlatego listę produktów oferowanych na rynek detaliczny poszerzono o bakalie i zdrowe ciastka. Tym samym SYMBIO POLSKA stała się dostawcą najszerszej oferty produktów posiadających certyfikaty ekologicznego pochodzenia na rynku polskim w tym czasie.

W 2006 roku z myślą o dalszym rozwoju spółki oraz zakładając możliwość pozyskania finansowania na rynkach kapitałowych, SYMBIO POLSKA zmieniła strukturę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną.

Rosnący rynek eksportowy, który w roku 2007 przekroczył 2000 ton przy równoległym, bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku detalicznym pozwoliły na osiągnięcie 14,1 mln zł (5,65 mln USD, 3,92 mln EUR) przychodów ze sprzedaży w roku 2007.

W roku 2008 Spółka sukcesywnie pracowała nad swoją bazą surowcową oraz zwiększaniem swojej sprzedaży detalicznej  głównie poprzez współpracę z siecią CAREFOUR oraz innymi odbiorcami żywości ekologicznej jak:  Organic Farma Zdrowia i Smak Natury, supermarkety Premium, Stokrotka, Bomi, Piotr i Paweł.

W dniu 15 grudnia 2008 roku SYMBIO POLSKA S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. Spółka wyemitowała 308.000 akcji serii C, które były oferowane w trybie oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Objętych zostało 65.421 akcji serii C. Cena emisyjna akcji wyniosła 9,75 zł., a spółka pozyskała  637.855 zł. środków z emisji. Główne cele emisyjne SYMBIO POLSKA S.A. zakładały wsparcie dynamicznego rozwoju produktów detalicznych – głównie na rynku krajowym,  jak również  wsparcie działu surowcowego.

Na koniec roku  2009  Spółka osiągnęła 643 tys zysku przy sprzedaży na poziomie 19,3 mln zł, osiągając 100% wzrost sprzedaży produktów detalicznych w stosunku do roku ubiegłego.

W roku 2010 Spółka sukcesywnie rozszerzała sprzedaż produktów detalicznych na krajowym rynku, jak również rozpoczęła eksport tych produktów m.in. na kraje basenu Morza Bałtyckiego. Ponadto  z uwagi na zakończenie w roku 2009 dotychczasowej współpracy z IFC i TRIODOS Bank, spółka rozpoczęła działania mające na celu pozyskanie finansowania, koniecznego do dalszego rozwoju Spółki. Zaowocowało to zakończeniem w lipcu 2011 kolejnej subskrypcji prywatnej, w wyniku której objętych zostało 491.121 akcji serii E i pozyskano 2.165.332 środków z emisji. Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na dalszy rozwój sprzedaży produktów detalicznych jak również rozwój sprzedaży półproduktów.