Raport bieżący nr 1 2018
Data sporządzenia: 2018-02-05
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A., mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju Spółki, informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej Spółki. Przegląd obejmować będzie analizę i rozważanie różnych opcji strategicznych, w tym poszukiwanie inwestora strategicznego _branżowego lub finansowego_, utrzymanie istniejącej rozproszonej struktury właścicielskiej, wskazanie ewentualnych celów akwizycyjnych, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie innej transakcji, jak również nie podjęcie żadnych działań.

Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji przez Zarząd nie zostały dotąd podjęte i nie ma pewności, czy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.