09-01-2019 10:28:08 | Bieżący | EBI | 1/2019

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 10 maja 2019 roku;
• raport roczny za 2018 r. – 30 maja 2019 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Stupnicki – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu