Emisja Obligacji serii C Symbio Polska S.A.

03-12-2015 16:02:47 | Bieżący | EBI | 40/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej Obligacji serii C Symbio Polska S.A. (przeprowadzonej na podstawie uchwały Zarządu nr 01/12/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.) i dokonaniu w dniu 3 grudnia 2015 przydziału Obligacji serii C. (uchwała Zarządu nr 02/12/2015 z dnia 3 grudnia 2015r.)
Parametry emisji obligacji:
1. Celem emisji obligacji jest zasilenie kapitału obrotowego,
2. Łączna wartość emisji wyniosła 500.000,00 (pięćset tysięcy) PLN, która dzieli się na 500 (pięćset) imiennych obligacji Serii C o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN,
3. Obligacje oprocentowane są według Stałej Stopy Procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 15%, odsetki są płatne na koniec czterech okresów odsetkowych (odpowiednio w dniach: 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016),
4. Termin wykupu – 31 grudnia 2016,
5. Obligacje Serii C nie są zabezpieczone.
Obligacje zostały objęte przez dwóch inwestorów instytucjonalnych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu