Emisja Obligacji serii B Symbio Polska S.A.

24-08-2015 16:56:57 | Bieżący | EBI | 34/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej Obligacji serii B Symbio Polska S.A. (przeprowadzonej na podstawie uchwały Zarządu nr 01/08/2015 z dnia 14 sierpnia 2015r.) i dokonaniu w dniu 24.08.2015r. przydziału Obligacji serii B. (uchwała Zarządu nr 02/08/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r.)
Parametry emisji obligacji:
1. Celem emisji obligacji jest zasilenie kapitału obrotowego,
2. Łączna wartość emisji wyniosła 1.250.000,00 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) PLN, która dzieli się na 1.250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) imiennych obligacji Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN,
3. Obligacje oprocentowane są według Stałej Stopy Procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 12%, odsetki są płatne na koniec dwóch okresów odsetkowych (w dniu 31.12.2015 i w dniu 31.03.2016),
4. Termin wykupu – 31 marca 2016,
5. Obligacje Serii B nie są zabezpieczone.
Obligacje zostały objęte przez dwóch inwestorów instytucjonalnych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu