Wpływ Symbio na rozwój obszarów wiejskich
Na czym polega współpraca Symbio z rolnikami?

Wstęp – Liczba certyfikowanych gospodarstw ekologicznych współpracujących z Symbio stale rośnie. Symbio zajmuje się przygotowaniem szkoleń dla rolników w dziedzinie produkcji wysokiej jakości warzyw i owoców, współpracą z lokalnymi przetwórniami oraz dostawą ekologicznych produktów na rynek krajowy i zagraniczny.

Bioróżnorodność – Większość gospodarstw współpracujących z Symbio jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie polskich parków narodowych i krajobrazowych. Dzięki stosowaniu ekologicznych technik uprawy gospodarstwa te nie powodują degradacji środowiska naturalnego, tym samym przyczyniając się do wzmacniania bioróżnorodności tak na obszarze samych gospodarstw, jak i na obszarach sąsiadujących z nimi.

Cechy gospodarstw współpracujących z Symbio – 50-60% ziemi uprawnej w Polsce znajduje się w posiadaniu drobnych rolników i robotników, którzy dostarczają niewielkie ilości swoich produktów na rynek. Natomiast rolnicy współpracujący z Symbio zajmują się głównie uprawą w celu dostarczenia swoich produktów na rynki krajowe i zagraniczne. Średnia wielkość gospodarstwa współpracującego z Symbio wynosi 10 ha. Z naszych szacunków wynika, że w Polsce istnieje około 500-750 tys. gospodarstw, które w przyszłości mogą być przekwalifikowane na gospodarstwa ekologiczne.

Symbio współpracuje obecnie z 250 gospodarstwami w promieniu 100 km od Lublina. Istnieje kilka czynników, zapewniających rentowność gospodarstw Symbio, a co za tym idzie ich stałą obecność na światowym rynku:

 1. Światowy przemysł związany z rolnictwem ekologicznym rozwijał się w ciągu ostatnich 8 lat w tempie 24% rocznie. Zatem dzięki działalności Symbio polski rolnik wchodzi ze swoimi produktami na jeden z najszybciej rozwijających się rynków na świecie.
 2. Symbio zawiera umowy z rolnikami na produkcję towaru wyższej jakości, niż jest w stanie wyprodukować przeciętny rolnik. Naszym celem jest intensywna uprawa warzyw i owoców wysokiej jakości. Ich wartość przewyższa wartość produktów konwencjonalnych, ponieważ produkcja wiąże się z większym nakładem pracy, większymi wymogami technicznymi oraz niejednokrotnie z wyższymi kosztami uprawy w porównaniu z rolnictwem konwencjonalnym.
 3. Symbio wspiera proces produkcji przez odpowiednie działania systemowe, do których należą m. in. spotkania i szkolenia:
  1. W listopadzie i grudniu Symbio organizuje dwudniowe ogólne spotkania ze wszystkimi rolnikami (na jednym spotkaniu jest obecnych około 25 osób). W programie tych spotkań znajdują się wykłady i dyskusje o rolnictwie ekologicznym, mające charakter ogólny. I tak dotyczą one np. produkcji (nawożenia gleby), rolnictwa ekologicznego poza granicami naszego kraju, rynku, czy umów z rolnikami. Na spotkaniach dyskutowane są również kwestie utrwalania bioróżnorodności i sposobów polepszania stanu środowiska naturalnego.
  2. W styczniu i lutym organizowane są spotkania dotyczące produkcji. Podczas tych spotkań omawiane są szczegóły związane z uprawą kontraktowanych produktów, takich jak cebula, kalafior, por, groszek zielony, truskawka, porzeczka czarna itd. Spotkania przygotowywane są z uwzględnieniem produktu i regionu. Szkolenia dla rolników w dziedzinie uprawy zakontraktowanych produktów prowadzą specjaliści od uprawy gleby i roślin oraz profesorowie wyższych uczelni.
  3. W marcu odbywają się szkolenia dla doradców Symbio (specjalistów od uprawy gleby).
  4. Doradcy Symbio udzielają rolnikom wszelkich porad dotyczących produkcji, także co do uprawy produktów nie kontraktowanych przez naszą firmę. Rolnik ma zatem łatwy dostęp do informacji o ekologicznych metodach uprawy, dzięki czemu może stale podnosić plony, a przez to zwiększać przychód gospodarstwa.
  5. Symbio prowadzi szkolenia dla swoich rolników w zakresie opłacalności upraw w ich gospodarstwie. Każde gospodarstwo analizujemy pod kątem spodziewanych kosztów i koniecznego nakładu pracy, jak również ceny zbytu produktów.
 1. Symbio jest jedną z niewielu firm w Polsce, oferujących długoterminowe kontrakty dla rolników. Kontrakty produkcyjne Symbio są sformułowane tak, by zminimalizować ryzyko i zapewnić zysk rolnikom. Im więcej produktów zakontraktujemy, tym większe dochody uzyskają rolnicy.
 2. Symbio skupia wokół siebie gospodarstwa. Jako jeden duży odbiorca nawozów organicznych, pestycydów pochodzenia roślinnego, narzędzi i maszyn rolniczych ma większe możliwości finansowe i uzyskuje korzystniejsze ceny na rynku, niż pojedynczy rolnicy. Dlatego np. kiedy potrzebna rolnikom maszyna okaże się zbyt droga dla rolnika indywidualnego, może ją kupić Symbio i wydzierżawić swoim rolnikom.
 3. Symbio stara się skłonić fundusze inwestycyjne do bezpośredniego wspierania rolników. Właśnie w ten sposób, tj. dzięki wsparciu ze strony Funduszu Rozwoju i Ochrony Środowiska Symbio rozpoczęło swoją działalność.

Dlatego rolnicy współpracujący z Symbio mają duże szanse na rozwój mimo szybko zmieniającej się sytuacji politycznej i ekonomicznej naszego kraju.

Polskie Przetwórstwo

Produkty ekologiczne szybko zyskują uznanie na rynku, co pociąga za sobą rozwój polskiego przetwórstwa. I tak liczące się na rynku piekarnie i wytwórnie makaronów już wprowadziły, bądź właśnie wprowadzają linie zdrowych produktów ekologicznych. Jeden z producentów konwencjonalnych dżemów planuje skup ekologicznej truskawki Symbio i stworzenie linii produkcyjnej zdrowych dżemów. Współpracę z Symbio nawiązują także supermarkety, tworząc ofertę dla konsumentów zdrowej żywności. Zagraniczne supermarkety dążą także do rozwiązań umożliwiających przetwarzanie produktów ekologicznych jak najbliżej miejsca ich produkcji, a więc w pobliżu gospodarstw Symbio.

Spodziewamy się nasilenia tego trendu w miarę zwiększania się ilości i różnorodności produktów ekologicznych, dostępnych dla przetwórstwa.