Aktualności:

Ostatni raport bieżący:  Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Ostatni raport okresowy: Raport kwartalny za III kwartał 2009

 

Notowania:  NewConnect