Aktualizacja kierunków rozwoju Spółki w latach 2018-2021 SYMBIO POLSKA S.A.

20-06-2018 15:20:04 | Bieżący | ESPI | 5/2018

RB-W_ASO: Aktualizacja kierunków rozwoju Spółki w latach 2018-2021 
Data: 2018-06-20
Firma: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja kierunków rozwoju Spółki w latach 2018-2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 7/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku, przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację kierunków rozwoju Spółki w latach 2018 – 2021, które przedstawiają m.in. oczekiwane dane o przychodach i wynikach finansowych Spółki.

W załączeniu treść zaktualizowanych kierunków rozwoju Spółki w latach 2018-2021.

Załączniki
Plik Opis
Kierunki_rozwoju_Symbio_-aktualizacja.pdf Kierunki rozwoju Spółki w latach 2018-2021 – aktualizacja