Zarząd Spółki SYMBIO Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sebastian Frydrych – Prezes Zarządu
  • Marcin Główka – Prokurent