Raport bieżący nr 3 2018
Data sporządzenia: 2018-04-06
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Symbio Polska S.A. na 7 maja 2018 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Symbio Polska S.A. na dzień 7 maja 2018 r. oraz treść projektów uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2018-05-07.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2018-05-07
Projekty_uchwal_ZWZ_2018-05-07.pdf Projekty uchwał ZWZ w dniu 2018-05-07