Raport bieżący nr 1 2017
Data sporządzenia: 2017-05-31
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Symbio Polska S.A. na dzień 27 czerwca 2017 r. oraz treść projektów uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Symbio_Polska_S.A._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Symbio_Polska_S.A._Projekty_uchwal_ZWZ_2017-06-27.pdf Projekty uchwał ZWZ